Konkursvarsel

Følg med på konkurs, oppbud og avvikling for norske selskaper

Integrasjoner

Få automatisk varsling om konkurs, konkursbegjæring, oppbud og avvikling for dine kunder og leverandører.

Vi har integrasjon mot Tripletex, Business NXT fra Visma, Visma.net ERP og PowerOffice GO.

Klikk på ditt ERP-system for å komme i gang.

Få konkursvarsel integrert med Tripletex
Få konkursvarsel integrert med Business NXT
Få konkursvarsel integrert med PowerOffice GO
Få konkursvarsel integrert med Visma.net ERP
941361374
AVVIKLINGBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
915469833
AVVIKLINGFamilieeide egeninvesteringsselskaper
826331232
AVVIKLINGAnnen teknisk konsulentvirksomhet
930671088
TVANGSAVVIKLINGRegnskap og bokføring
927125617
KONKURSUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
986931945
KONKURSUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
911757729
KONKURSOrdinær grunnskoleundervisning
926303619
TVANGSAVVIKLINGTeknisk prøving og analyse
992048034
AVVIKLINGByggeteknisk konsulentvirksomhet
920742319
TVANGSAVVIKLINGRengjøring av bygninger
922740860
TVANGSAVVIKLINGDrift av restauranter og kafeer
914011779
KONKURSFrisering og annen skjønnhetspleie
927707934
TVANGSAVVIKLINGGodstransport på vei
917794162
KONKURSAnnen teknisk konsulentvirksomhet
998550947
KONKURSDrosjebiltransport
989453580
KONKURSOppføring av bygninger
925379476
TVANGSAVVIKLINGPostordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
926492225
KONKURSFjernsynskringkasting
821668352
KONKURSFamilieeide egeninvesteringsselskaper
989228269
KONKURSPostordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg
820648072
TVANGSAVVIKLINGPostordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
916186134
AVVIKLING
928696634
TVANGSAVVIKLINGUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
812157612
KONKURSPostordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
916677898
KONKURSDrift av gatekjøkken
Konkursvarsel er en tjeneste fra ON IT AS [email protected], NO 996 825 396 MVA