Konkursvarsel

Følg med på konkurs, oppbud og avvikling for norske selskaper

Integrasjoner

Få automatisk varsling om konkurs, konkursbegjæring, oppbud og avvikling for dine kunder og leverandører.

Vi har integrasjon mot Tripletex, Business NXT fra Visma, Visma.net ERP og PowerOffice GO.

Klikk på ditt ERP-system for å komme i gang.

Få konkursvarsel integrert med Tripletex
Få konkursvarsel integrert med Business NXT
Få konkursvarsel integrert med PowerOffice GO
Få konkursvarsel integrert med Visma.net ERP
989140965
AVVIKLINGFamilieeide egeninvesteringsselskaper
886920512
AVVIKLINGAndre tjenester tilknyttet undervisning
914399661
AVVIKLINGEngroshandel med drivstoff og brensel
921548818
AVVIKLINGReisebyråvirksomhet
913106377
AVVIKLINGUtenriks sjøfart med gods
928652327
AVVIKLINGUoppgitt
932264269
AVVIKLINGVedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
920289096
AVVIKLINGAnnen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
924621370
AVVIKLINGUoppgitt
981938364
AVVIKLINGAnnen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
927378795
KONKURSBEGJÆRINGKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
831161612
AVVIKLINGBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
928050688
AVVIKLINGSnekkerarbeid
926925628
AVVIKLINGKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
989193589
AVVIKLINGLegetjenester innen psykisk helsevern
982988276
AVVIKLINGMedieformidlingstjenester
921589492
AVVIKLINGProgrammeringstjenester
923940235
AVVIKLINGBygging av vann- og kloakkanlegg
919978198
AVVIKLINGUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
990341095
AVVIKLINGProduksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
925538035
AVVIKLINGAnnen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
915598331
AVVIKLINGKjøp og salg av egen fast eiendom
930798371
AVVIKLINGProgrammeringstjenester
928777367
AVVIKLINGPostordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
925125644
AVVIKLINGRengjøring av bygninger
Konkursvarsel er en tjeneste fra ON IT AS [email protected], NO 996 825 396 MVA